január 2

Nézőpont

Feladat:

 • A különböző nézőpontból készült képeket párosítani, csoportosítani.
 • Önellenőrzést végezni a párok hátulján lévő ellenőrző kóddal.

További lehetőségek:

 • irányított kérdések alapján beszélgetés a képekről
 • képekről szavak, kifejezések gyűjtése
 • képekről mondatok alkotása
 • párok megszámlálása
 • párok sorba rendezése, majd pl. a 4. pár megkeresésé…
 • a képek elhelyezése utasítások alapján (alá – fölé – mellé – közé – jobbra – balra)
 • „Találd ki, mire gondoltam!” – körülírni a képeket (tanár/gyerek)

A játék a fejlesztő lapok számának növelésével nehezíthető.

Nézőpont 1. - Állatok - fejlesztő eszköz
Nézőpont 1. – Állatok – fejlesztő eszköz

Elkészítés:

 • A különböző ábrákat tartalmazó vonalas képeket színes háttérre ragasztottam.
 • Az így elkészült kártyák hátoldalára ráragasztottam az ellenőrző kódokat (1-1 db).
 • A kártyákat lamináltam.

Az általam készített kártyák adatai:

 • fehér alapkártya: 5,5 cm x 6,5 cm
 • színes háttérkártya: 6 cm x 7 cm
Nézőpont 1. - Állatok - fejlesztő eszköz
Nézőpont 1. – Állatok – fejlesztő eszköz

Nézőpont 1. – Állatok – fejlesztő eszköz fogalmai:

 • állatnevek
 • hangutánzás
 • nézőpont
 • elölnézet
 • hátulnézet
 • felülnézet
 • alulnézet
 • állatok testrészei
 • vadállat
 • háziállat
Nézőpont 2. - Indiánok - fejlesztő eszköz
Nézőpont 2. – Indiánok – fejlesztő eszköz

Elkészítés:

 • A különböző ábrákat tartalmazó kiszínezett képeket színes háttérre ragasztottam.
 • Az így elkészült kártyák hátoldalára ráragasztottam az ellenőrző kódokat (1-1 db).
 • A kártyákat lamináltam.

Az általam készített kártyák adatai:

 • fehér alapkártya: 8 cm x 7 cm
 • színes háttérkártya: 9 cm x 8 cm

Nézőpont 2. – Indiánok – fejlesztő eszköz fogalmai:

 • indián
 • fiú – lány
 • ember
 • nép
 • színek
 • ruhaneműk
 • hangutánzás
 • nézőpont
 • elölnézet
 • hátulnézet