január 2

Tükörkép

Feladat:

 • tükörképeket keresni
 • önellenőrzést végezni a párok hátulján lévő ellenőrző kóddal

További lehetőségek:

 • irányított kérdések alapján beszélgetés a képekről
 • képekről szavak, kifejezések gyűjtése
 • képekről mondatok alkotása
 • párok megszámlálása
 • párok sorba rendezése, majd pl. a 4. pár megkeresésé…
 • a képek elhelyezése utasítások alapján (alá – fölé – mellé – közé – jobbra – balra)
 • „Találd ki, mire gondoltam!” – körülírni a képeket (tanár/gyerek)
 • ha nincs ellenőrző kód a képek hátuljára ragasztva, memória játékként is használható

A játék a fejlesztő lapok számának növelésével nehezíthető.

Tükörkép 1. - locsolókanna - fejlesztő eszköz
Tükörkép 1. – Locsolókanna – fejlesztő eszköz

Elkészítés:

 • A különböző ábrákat tartalmazó kiszínezett képeket színes háttérre ragasztottam.
 • Az így elkészült kártyák hátoldalára ráragasztottam az ellenőrző kódokat (1-1 db).
 • A kártyákat lamináltam.

Az általam készített kártyák adatai:

 • fehér alapkártya: 5 cm x 5 cm
 • színes háttérkártya: 6 cm x 6 cm

Tükörkép 1. – Locsolókanna – fejlesztő eszköz fogalmai:

 • pár
 • tükörkép
 • következő – előző
 • jobb-bal
 • mellé
 • színek nevei
 • sötét – világos
 • ugyan olyan
 • hasonló
 • más
 • változat
 • számok (1-2-3-4…)
 • sorszámok (1.-2.-3.-4. …
Tükörkép 2. – Nici – fejlesztő eszköz

Elkészítés:

 • A különböző ábrákat tartalmazó kiszínezett képeket színes háttérre ragasztottam.
 • Az így elkészült kártyák hátoldalára ráragasztottam az ellenőrző kódokat (1-1 db).
 • A kártyákat lamináltam.

Az általam készített kártyák adatai:

 • fehér alapkártya: 5 cm x 5 cm
 • színes háttérkártya: 6 cm x 6 cm
Tükörkép 2. – Nici – fejlesztő eszköz

Tükörkép 2. – Nici – fejlesztő eszköz fogalmai:

 • pár
 • tükörkép
 • következő – előző
 • jobb-bal
 • mellé
 • színek nevei
 • sötét – világos
 • ugyan olyan
 • hasonló
 • más
 • változat
 • stilizált
 • állatnevek
 • Mit csinál?
 • számok (1-2-3-4…)
 • sorszámok (1.-2.-3.-4. …